Xuất bản thông tin

null Luật Thanh niên sửa đổi 2020

VIDEO CLIP Video clip

Luật Thanh niên sửa đổi 2020

Tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, chiều ngày 16/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thanh niên sửa đổi.