Xuất bản thông tin

null ĐTN Quân sự Tỉnh: Tham gia xây dựng Đô thị văn minh

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

ĐTN Quân sự Tỉnh: Tham gia xây dựng Đô thị văn minh

Nằm trong các hoạt động hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2022 trong ngày 05/3/2022 Đoàn thanh niên Quân sự Tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Phường đoàn Phường 6 và Trường mầm non Hoa sữa, thành phố Cao Lãnh tiến hành ra quân xây dựng đô thị văn minh lần thứ nhất.

Ảnh: Cán bộ, đoàn viên tham gia xây dựng đô thị văn minh

Trong đợt ra quân xây dựng đô thị văn minh lần này có sự tham gia của hơn 50 cán bộ, đoàn viên quân sự và cán bộ, đoàn viên thanh niên địa phương, trường học. Đã thực hiện một số hoạt động trọng tâm như: Phát quang 4km cây cối, bụi rậm dọc các tuyến đường giao thông; Tổ chức quét dọn vệ sinh trên các tuyến đường. Thông qua các hoạt động đã góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm đối với cán bộ, đoàn viên và nhân dân địa phương trong việc bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quang, thực hiện tuyến đường giao thông văn minh. Đồng thời, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên góp phần cho địa phương ngày càng phát triển.

Ảnh: Tổ chức vệ sinh các tuyến đường

Dự kiến trong thời gian tới Đoàn thanh niên Quân sự Tỉnh Đồng Tháp tiếp tục phối hợp với các đơn vị ra quân xây dựng đô thị văn minh với nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực.

THANH LÂM-QUÂN SỰ TỈNH (TCKT)