Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp: Sôi nổi các hoạt động tại Hội thi Tìm hiểu về sản phẩm OCOP Đồng Tháp và các tỉnh ĐBSCL năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Đồng Tháp: Sôi nổi các hoạt động tại Hội thi Tìm hiểu về sản phẩm OCOP Đồng Tháp và các tỉnh ĐBSCL năm 2022

Với mong muốn tạo điều kiện cho các bạn đoàn viên thanh niên và người dân tham gia vui chơi, tìm hiểu về chương trình, sản phẩm OCOP và các chương trình, đề án trọng tâm của tỉnh Đồng Tháp, qua đó góp phần tham gia tích cực vào việc tuyên truyền, phổ biến, và thực hiện có hiệu quả, thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định tại các chương trình, đề án của Tỉnh, đặc biệt là Chương trình OCOP.

Với mong muốn tạo điều kiện cho các bạn đoàn viên thanh niên và người dân tham gia vui chơi, tìm hiểu về chương trình, sản phẩm OCOP và các chương trình, đề án trọng tâm của tỉnh Đồng Tháp, qua đó góp phần tham gia tích cực vào việc tuyên truyền, phổ biến, và thực hiện có hiệu quả, thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định tại các chương trình, đề án của Tỉnh, đặc biệt là Chương trình OCOP.

Ảnh: Các bạn đoàn viên thanh niên tham gia cuộc thi

Trong khuôn khổ Diễn đàn sản phẩm OCOP Đồng Tháp và các tỉnh ĐBSCL năm 2022 với chủ đề "Liên kết cùng phát triển" diễn ra từ ngày 28/4 đến hết ngày 03/5/2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội thi tìm hiểu về sản phẩm OCOP Đồng Tháp và các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long năm 2022.

Hội thi được diễn ra trong khung giờ từ 18h00 - 21h00, ngày 29/4/2022 đến ngày 02/5/2022, với sự tham gia của 100 - 200 đoàn viên mỗi đêm thi, các bạn đoàn viên sẽ trải qua các phần thi bao gồm:

(1) Thi trực tuyến

(2) Thi rung chuông vàng

(3) Tham gia trò chơi lớn

(4) Rút thăm trúng thưởng

Thông qua các phần thi đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết trong khuôn khổ Diễn đàn nhân dịp kỷ niệm Ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất Đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022)  và Ngày Quốc tế lao động (1/5/1975-1/5/2022). Đồng thời, các bạn đoàn viên thanh niên và người dân đã tìm hiểu, tiếp cận được nhiều kiến thức bổ ít, thiết thực.

Ảnh: Phần thi trực tuyến

Ảnh: Phần thi rung chuông vàng

Cuộc thi được tổ chức với mục tiêu tuyên truyền, phổ biến sâu rộng mục đích, ý nghĩa, nội dung Chương trình Mỗi xã một sản phẩm đến mọi tầng lớp nhân dân nhằm làm chuyển biến, nâng cao nhận thức, kiến thức, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng và thực hiện hiệu quả Chương trình trên địa bàn toàn tỉnh và tạo ra một sân chơi bổ ích, lý thú cho đoàn viên thanh niên nói riêng và cho cộng đồng người dân nói chung.

Ngọc Chi - Ban Phong Trào