Xuất bản thông tin

null Đoàn TN BĐBP Tỉnh: Tổ chức sinh hoạt chuyên đề kỷ niệm 68 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Trang chủ Hoạt động Đoàn

Đoàn TN BĐBP Tỉnh: Tổ chức sinh hoạt chuyên đề kỷ niệm 68 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khẳng định ý nghĩa tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ; góp phần đề cao những hy sinh cao cả, đóng góp to lớn của quân và dân cả nước trong chiến thắng Điện Biên Phủ. Ngày 07/5/2022, tại Đồn Biên phòng Thông Bình, Đoàn Thanh niên BĐBP tỉnh Đồng Tháp tổ chức sinh hoạt chuyên đề kỷ niệm 68 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954- 07/5/2022) có trên 80 cán bộ, đoàn viên tham dự.

Ảnh: Quang cảnh hội nghị

Tại buổi sinh hoạt cán bộ, đoàn viên được nghe báo cáo viên trẻ đơn vị tuyên truyền về ý nghĩa và giá trị lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ. Chiến thắng “Lẫy lừng Điện Biên, chấn động địa cầu” đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ; chấm dứt hoàn toàn ách xâm lược của thực dân Pháp trên đất nước ta và các nước trên bán đảo Đông Dương; bảo vệ và phát triển thành quả Cách mạng Tháng Tám năm 1945; mở ra giai đoạn cách mạng mới, tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ có ý nghĩa to lớn, là sự kết tinh của chủ nghĩa yêu nước, tinh thần cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, của ý chí quyết chiến, quyết thắng và sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng thời, còn thể hiện tình đoàn kết chiến đấu bền chặt, thủy chung, son sắt giữa quân đội, nhân dân 3 nước Đông Dương và giúp đỡ của bạn bè quốc tế.

Sinh hoạt chuyên đề kỷ niệm 68 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đơn vị, nhằm tuyên truyền giáo dục cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên thanh niên trong BĐBP Tỉnh về truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khẳng định ý nghĩa tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ. Qua đó, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, nâng cao niềm tin, cỗ vũ cán bộ, đoàn viên đơn vị xung kích, tình nguyện, sáng tạo, vượt qua khó khăn, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua sẵn sàng cống hiến sức trẻ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới./.

Nguồn: Đoàn TN BĐBP Tỉnh.