Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Tổ chức Hội nghị báo cáo viên lần 2 với chủ đề “Triển khai Luật Thanh niên năm 2020 và kế hoạch thực hiện Luật thanh niên năm 2022”.

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Tân Hồng: Tổ chức Hội nghị báo cáo viên lần 2 với chủ đề “Triển khai Luật Thanh niên năm 2020 và kế hoạch thực hiện Luật thanh niên năm 2022”.

Nhằm tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Luật Thanh niên đến cán bộ, đoàn viên, thanh niên hiểu đầy đủ, đúng đắn những quy định của Luật Thanh niên, đồng thời thực hiện nghiêm túc các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thanh niên được quy định trong luật. Sáng ngày 28/4/2022 Ban Thường vụ huyện đoàn đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên lần 2 với chủ đề “Triển khai Luật Thanh niên năm 2020 và kế hoạch thực hiện Luật thanh niên năm 2022”  tại Hội trường Khối vận với hơn 20 cán bộ Đoàn chủ chốt tại các sở Đoàn trực thuộc Huyện.

          Tại buổi tuyên truyền đồng chí Nguyễn Thành Chơn - Phó Bí thư Huyện đoàn báo cáo viên đã thông tin, triển khai Luật Thanh niên năm 2020 và kế hoạch triển khai Luật Thanh niên của Huyện năm 2022 như tổng quan về Luật Thanh niên năm 2020; Về trách nhiệm của thanh niên; Nguồn lực thực hiện chính sách Nhà nước đối với thanh niên, tháng thanh niên, đối thoại với thanh niên; Tháng Thanh niên; Về chính sách của Nhà nước đối với một số nhóm thanh niên, cụ thể như: Chính sách hỗ trợ thanh niên tài năng, thanh niên khởi nghiệp; thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thanh niên dân tộc thiểu số….

Ảnh: Quang cảnh buổi tuyên truyền

          Luật Thanh niên có ý nghĩa chính trị, pháp lý sâu sắc trong điều kiện mới; bảo đảm tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của thanh niên; quy định trách nhiệm của thanh niên, các chính sách của Nhà nước đối với thanh niên. Từ đó thấy rõ trách nhiệm các cơ sở đoàn trong việc chung tay đưa Luật Thanh niên vào cuộc sống, thúc đẩy sự phát triển của thanh niên, khẳng định và phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

            Hội nghị báo cáo viên lần 2 lần này rất cần thiết cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên hiểu đầy đủ, đúng đắn những quy định của Luật Thanh niên năm 2020.

Tấn Dương - HĐ. Tân Hồng – PT