Xuất bản thông tin

null Lấp Vò. Tổ chức hoạt động tuyên truyền chào mừng Kỷ niệm 68 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2022)

Trang chủ Tin tức sự kiện Trang bìa

Lấp Vò. Tổ chức hoạt động tuyên truyền chào mừng Kỷ niệm 68 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2022)

Ngày 7/5/2022, tại trường THPT Lấp Vò 2 và xã Mỹ An Hưng B , BTV Huyện đoàn tổ chức tuyên truyền đến đoàn viên thanh niên về chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 chào mừng Kỷ niệm 68 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954/7-5-2022), tham gia dự động có trên 65 bạn đoàn viên, thanh niên và học sinh.

Tại hoạt động các bạn đoàn viên, thanh niên và học sinh đã được tuyên truyền các nội dung trọng tâm như: Chiến thắng Điện Biên Phủ, mốc vàng trong lịch sử dân tộc; Bối cảnh lịch sử của Chiến dịch Điện Biên Phủ; Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ,…

Tuyên truyền tại xã Mỹ An Hưng B

Đánh giá về ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Lần đầu tiên trong lịch sử, một nước thuộc địa nhỏ yếu đã đánh thắng một nước thực dân hùng mạnh. Đó là, một thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam, đồng thời cũng là một thắng lợi vẻ vang của các lực lượng hòa bình, dân chủ và xã hội chủ nghĩa trên thế giới. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là một trong những đỉnh cao chói lọi, một kỳ tích vẻ vang của thời đạiHồ Chí Minh. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ giáng đòn quyết định, tạo bước ngoặt lịch sử làm thay đổi cục diện chiến tranh giữa ta và địch, trực tiếp đưa đến việc ký kết Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.

Tuyên truyền tại trường THPT Lấp Vò 2

Kỷ niệm 68 năm Ngày Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, ý chí quyết chiến, quyết thắng; Tuổi trẻ huyện Lấp Vò nguyện chung sức đồng lòng, gắn kết sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc với sức mạnh thời đại, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước,các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra; xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu hằng mong muốn./.

Phúc Minh – Huyện đoàn Lấp Vò (BTG)