Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp: Tổ chức lấy ý kiến góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Trang chủ Tin tức sự kiện Trang bìa

Đồng Tháp: Tổ chức lấy ý kiến góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Ngày 12/5/2022, tại Hội trường khối MTTQ Việt Nam tỉnh và Hội trường Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi Tỉnh đã lần lượt diễn ra 04 Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức.

Bằng cả hai hình thức góp ý trực tiếp và trực tuyến đến các điểm cầu tại các huyện, thành đoàn và Đoàn trực thuộc đã thu hút trên 500 lượt đại biểu tham dự thuộc các nhóm đối tượng: cán bộ Đoàn – Hội – Đội các cấp, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu, trí thức trẻ, giáo viên, giảng viên trẻ, giáo viên tổng phụ trách Đội, học sinh, sinh viên tiêu biểu, thanh niên tôn giáo, thanh niên khuyết tật tiêu biểu, thanh niên nổi bật trong sản xuất kinh doanh,...

Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Đa số các ý kiến đều thống nhất với Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội. Bên cạnh đó, các đại biểu đã thảo luận, góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 với các nội dung: Quan tâm nhiều hơn về công tác tuyên truyền trên không gian mạng; tăng cường phát triển văn hóa đọc, thư viện điện tử; bổ sung nội dung “biên cương văn hóa” đối với các hoạt động văn hóa, con người; hoạt động chuyển đổi số trong công tác quản lý đoàn viên, thành lập CLB Thanh niên yếu thế, tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu, tập huấn; cần có đánh giá, nhận định và kèm các phụ lục mô hình hay cách làm mới trong nhiệm kỳ qua đối với công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh; phát huy, tăng cường các hoạt động giáo dục đạo đức lối sống, văn hoá cho học sinh, đội viên, nhất trên không gian mạng; đa dạng hoá các hình sinh hoạt thiếu nhi trên địa bàn dân cư, Phối hợp các ngành tạo nhiều cơ chế, chế độ cho lực lượng giáo viên TPT Đội, Tăng cường các hoạt động giao lưu kết nghĩa, giao lưu với các tỉnh bạn, đơn vị bạn…

Đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại Hội nghị

            Đồng Tháp là đơn vị được Trung ương Đoàn chọn tổ chức Đại hội điểm cấp Tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là diễn đàn quan trọng để tuổi trẻ Đồng Tháp phát huy trí tuệ, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022; đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu trọng tâm, nhiệm vụ giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 – 2027.