Xuất bản thông tin

null Đoàn Thanh niên Quân sự Tỉnh: Hoạt động báo cáo viên tuyên truyền về Kỹ năng sử dụng Internet, mạng xã hội và phòng tránh những văn hóa phẩm độc hại trên không gian mạng

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Đoàn Thanh niên Quân sự Tỉnh: Hoạt động báo cáo viên tuyên truyền về Kỹ năng sử dụng Internet, mạng xã hội và phòng tránh những văn hóa phẩm độc hại trên không gian mạng

Ngày 10/8/2022, tại Đoàn cơ sở Trung đoàn 320, Đoàn Thanh niên Quân sự Tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền về Kỹ năng sử dụng Internet, mạng xã hội và phòng tránh những văn hóa phẩm độc hại trên không gian mạng, cho hơn 20 đồng chí cán bộ đoàn là báo cáo viên cấp cơ sở.

Tại buổi làm việc, cán bộ đoàn được quán triệt, tuyên truyền một số kiến thức cơ bản về khái niệm Internet, mạng xã hội. Lợi ích, tác hại của internet, mạng xã hội; cách tiếp cận những cái tốt, phòng tránh những cái xấu trên không gian mạng; một số điểm cơ bản Luật An ninh mạng, những nội dung cần quan tâm khi tham gia mạng xã hội với vai trò là một quân nhân,…

Ảnh: Quang cảnh hoạt động báo cáo viên

Qua hoạt động báo cáo viên, các đồng chí dự tập huấn đã được trang bị phương pháp, kỹ năng nâng cao nhận thức, định hướng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong khai thác, sử dụng thông tin trên Internet, mạng xã hội, phục vụ việc nghiên cứu, học tập, giải trí lành mạnh, thiết thực; nắm được các kỹ năng nhận diện, ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc; thực hành trực tiếp các cách thức để đưa quan điểm, thông tin chính thống, khoa học lên mạng xã hội và được hướng dẫn phương pháp tổ chức tuyên truyền, sinh hoạt, hội họp, hệ thống mạng xã hội, phương tiện truyền thông đại chúng sử dụng để đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội.

             Thanh Bạch (TCKT)