Xuất bản thông tin

null Đoàn Thanh niên BĐBP Tỉnh: tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa cấp ủy, chỉ huy đơn vị với cán bộ, đoàn viên thanh niên năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Đoàn Thanh niên BĐBP Tỉnh: tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa cấp ủy, chỉ huy đơn vị với cán bộ, đoàn viên thanh niên năm 2022

Thực hiện Kế hoạch, chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022. Vừa qua, ngày 18/8/2022 tại Đồn Biên phòng Bình Thạnh, Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Tỉnh tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa cấp ủy, chỉ huy đơn vị  năm 2022 có 80 lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên tham dự.

Ảnh: Quang cảnh của Hội nghị

Dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trung tá Trần Duy Ê, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Tỉnh. Buổi đối thoại diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở, cán bộ, đoàn viên thanh niên đã bày tỏ ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình, những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đoàn viên thanh niên, xoay quanh các vấn đề: Vai trò xung kích của đoàn viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đơn vị; giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn của đơn vị; vai trò cán bộ, đoàn viên trong tham gia mạng xã hội đúng quy định; vai trò của đoàn viên trong thực hiện chủ trưởng giải pháp của địa phương, tham gia xây dựng nông thôn mới; công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên,...

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trung tá Trần Duy Ê, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Tỉnh khẳng định thời gian tới lãnh đạo Phòng Chính trị sẽ tham mưu Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất để hoạt động Đoàn của đơn vị thật sự đi vào nề nếp, chất lượng. Trong đó, tập trung bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên; tạo cơ chế thuận lợi để đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị và tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đồng thời yêu cầu Ban Chấp hành các cơ sở đoàn phải đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện đi đầu trong các nhiệm vụ, mạnh dạn tham mưu, đề xuất, xung phong đảm đương việc mới, việc khó khẳng định vị trí của Chi đoàn là hạt nhân nòng cốt trong thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị.

Hội nghị gặp gỡ và đối thoại giữa cấp ủy, chỉ huy đơn vị với cán bộ, đoàn viên thanh niên năm 2022 là hoạt động góp phần nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong đơn vị. Được đối thoại với cấp ủy, chỉ huy đơn vị cán bộ, đoàn viên thanh niên hiểu rõ hơn đặc thù, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, từ đó xác định rõ trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện, công tác cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp quản lý bảo vệ biên giới trong tình hình mới.

Nguồn: Đoàn TN BĐBP Tỉnh