Xuất bản thông tin

null Huyện Tân Hồng: Sinh hoạt chuyên đề giới thiệu, thảo luận sách viết về Bác Hồ, Tác phẩm Bác Hồ một mẫu mực về sự giản dị, khiêm tốn.

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Huyện Tân Hồng: Sinh hoạt chuyên đề giới thiệu, thảo luận sách viết về Bác Hồ, Tác phẩm Bác Hồ một mẫu mực về sự giản dị, khiêm tốn.

 Ngày 25/4/2022, Ban Thường vụ Huyện đoàn Tân Hồng đã chỉ đạo Đoàn Xã Đoàn Tân Phước tổ chức sinh hoạt chuyên đề hàng tháng giới thiệu, thảo luận sách viết về Bác Hồ Tác phẩm Bác Hồ một mẫu mực về sự giản dị, khiêm tốn.

           Tại buổi sinh hoạt hơn 35 bạn đoàn viên, thanh niên, học sinh của Xã Đoàn Tân Phước đã được đồng chí Nguyễn Thị Thủy Tiên giới thiệu và tóm tắc về  nội dung Cuốn Sách Bác Hồ - Một mẫu mực về sự giản dị, khiêm tốn là tuyển tập các bài viết, những câu chuyện ý nghĩa về vị chủ tịch kính yêu của chúng ta - Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại và kính yêu của dân tộc Việt Nam, người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho độc lập của Tổ quốc và tự do, hạnh phúc của nhân dân. Với cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang và những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế bằng cuộc sống thanh cao, giản dị, trong sáng và đạo đức cách mạng mẫu mực của một người cộng sản, Người đã nêu tấm gương sáng cho toàn thể cán bộ, nhân dân và để lại cho chúng ta một di sản quý báu về tư tưởng và đạo đức của một người cách mạng trong thời đại mới.

Ảnh: Quang cảnh buổi sinh hoạt

          Học tập đạo đức của Bác Hồ chính là học tập và rèn luyện cho được đức tính khiêm tốn, giản dị của Người. Điều này vừa dễ lại vừa khó. Dễ bởi đó không phải là những gì quá cao siêu. Khó bởi phải thật sự có một tấm lòng thật trong sáng thì mỗi người mới có thể vượt qua các cám dỗ của quyền lực, danh vọng… luôn diễn ra trong cuộc sống thường ngày. Thông qua buổi sinh hoạt đã giúp cho các bạn đoàn viên thanh niên chúng ta phải học tập, tu dưỡng và rèn luyện mình một cách tự giác, thường xuyên các đức tính quý báu ấy.

 Cẩm Tú – HĐ Tân Hồng – PT