Xuất bản thông tin

null Đoàn Khối các cơ quan Tỉnh: Hoạt động nâng cao văn hóa đọc, ra mắt câu lạc bộ đọc sách trong cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên.

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Đoàn Khối các cơ quan Tỉnh: Hoạt động nâng cao văn hóa đọc, ra mắt câu lạc bộ đọc sách trong cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên.

Sáng ngày 23/8/2022, tại Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Tỉnh tổ chức Lễ ra mắt Câu Lạc bộ đọc sách, nâng cao văn hóa đọc trong cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên thu hút hơn 60 đoàn viên thanh niên tham gia.

Câu lạc bộ gồm 30 đoàn viên, thanh niên, trong đó, Ban Chủ nhiệm gồm 05 đồng chí. Đây là mô hình tập hợp đoàn viên, thanh niên yêu thích đọc sách. Thông qua hoạt động của Câu lạc bộ nhằm tạo một sân chơi bổ ích cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh trong Khối hình thành thói quen, kỹ năng và văn hóa đọc sách, hướng tới mục tiêu học tập suốt đời.

Ảnh: Ra mắt Câu lạc bộ đọc sách

Sau lễ ra mắt, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ đã có phần giới thiệu về quyển sách "Cha và Con", một tác phẩm viết về Bác Hồ và Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, do nhà văn Hồ Phương sáng tác.

Ảnh: giới thiệu sách “Cha và Con”

Đây là hoạt động nhằm nâng cao văn hóa đọc trong cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên; phát triển thói quen đọc, sở thích đọc, kỹ năng đọc và yếu tố quan trong, quyết định đó là ứng xử, giá trị và chuẩn mực đọc lành mạnh trong đoàn viên, thanh niên của Khối.

Kiều Tiên – Đoàn Khối  CCQ Tỉnh