Xuất bản thông tin

null Thành đoàn Hồng Ngự: Tổ chức ra quân hành quân xanh năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Thành đoàn Hồng Ngự: Tổ chức ra quân hành quân xanh năm 2022

Vừa qua, Thành Đoàn Hồng Ngự tổ chức ra quân Hành Quân xanh năm 2022 tại xã Bình Thạnh, có 60 cán bộ, đoàn viên, thanh niên và lực lượng vũ trang tham gia.

Theo đó, các hoạt động ra quân Hành Quân xanh được Thành đoàn tổ chức như: đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh Hùng Huỳnh Thị Lùng tại ấp Bình Thành B, xã Bình Thạnh, 05 gia đình chính sách, 06 cụ già neo đơn; phát hoang, vệ sinh xung quanh khu vực bia tưởng niệm địa phương quân xã Bình Thạnh.  Đồng thời, nâng cấp, thay mới các 10 bảng tuyên truyền nông thôn mới,... Kinh phí thực hiện trên 10 triệu đồng, từ nguồn vận động và xã hội hóa.

            Qua đó, nhằm thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ, lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, mất mát của các anh hùng liệt sĩ vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

          Một số hình ảnh hoạt động:

 

Vị Thảo – Thành đoàn HN - PT