Xuất bản thông tin

null Thành phố Hồng Ngự: Tổ chức Diễn đàn trẻ em với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Thành phố Hồng Ngự: Tổ chức Diễn đàn trẻ em với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”

 Sáng 17/8, Ban Chấp hành Thành Đoàn tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2022 với chủ đề:  “ Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”. Tham dự diễn đàn với hơn 60 em đội viên,học sinh tại các xã, phường trên địa bàn Thành phố.

Diễn đàn nhằm thúc đẩy phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; tiếp cận các dịch vụ chăm sóc, bảo vệ trẻ em và dịch vụ phúc lợi xã hội dành cho trẻ em. Đồng thời thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ em tạo cơ hội cho trẻ em được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của mình về các vấn đề có liên quan tới trẻ em. Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hành động của các cấp, các ngành, đoàn thể, gia đình và cả cộng đồng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, góp phần thúc đẩy việc thực hiện các quyền cơ bản của trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em một cách hiệu quả để trẻ em được sống trong môi trường an toàn, được phát triển toàn.

Ảnh: Quang cảnh diễn đàn

Kết thúc buổi diễn đàn Ban tổ chức đã tặng 60 phần quà cho các em đội viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và mồ coi do covid - 19, với tổng số tiền hơn 20.000.000 đồng.

Huy Hoàng – Thành đoàn Hồng Ngự - PT