Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022)

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Tân Hồng: Tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022)

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022). Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022) tại xã Bình Phú, hoạt động có 50 đoàn viên thanh niên tham gia.

Tại buổi sinh hoạt các bạn ĐVTN được đồng chí Bùi Nguyễn Tuyến Minh - Bí thư Huyện Đoàn tuyên truyền chiến thắng to lớn của cuộc tổng khởi nghĩa tháng Tám và kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022); xem Phim tài liệu Thời đại Hồ Chí Minh-Biên niên sử truyền hình năm 1945.

Ảnh: Quang cảnh buổi sinh hoạt

            Thông qua buổi sinh hoạt nhằm giúp đoàn viên thanh niên hiểu được giá trí to lớn của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám và 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022).

Cẩm Tú - HĐ Tân Hồng-PT