Xuất bản thông tin

null Thành phố Hồng Ngự: Tổ chức gắn mã QR di tích lịch sử đình thần Tân Hội

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Thành phố Hồng Ngự: Tổ chức gắn mã QR di tích lịch sử đình thần Tân Hội

Nhằm tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa tại các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn thành phố và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa - du lịch; sáng ngày 21/8/2022, Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức gắn mã QR code tại Di tích lịch sử Đình thần Tân Hội tại xã Tân Hội, thành phố Hồng Ngự.

Đây là công trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về các địa chỉ, địa danh trên địa bàn thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin. Việc quét mã QR giúp người dân biết được chính xác các dữ liệu, hình ảnh và các tài liệu liên quan đến các khu di tích, các địa chỉ đỏ. Ngoài ra còn phát huy vai trò của đội ngũ thuyết minh viên trẻ của thành phố và tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong việc quảng bá văn hóa, lịch sử, truyền thống cách mạng của quê hương thành phố Hồng Ngự.

 

 

Thành đoàn Hồng Ngự - PT