Xuất bản thông tin

null Hồng Ngự: Tổ chức tập huấn kiến thức cho báo cáo viên lần thứ 3 năm 2022 với chủ đề “Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 và Nghị quyết phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2030”

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Hồng Ngự: Tổ chức tập huấn kiến thức cho báo cáo viên lần thứ 3 năm 2022 với chủ đề “Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 và Nghị quyết phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2030”

Ngày 22/8, tại Hội trường UBND xã Thường Thới Hậu A, BTV Huyện đoàn tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức cho báo cáo viên lần thứ 3/2022 cho 22 đồng chí báo cáo viên cấp huyện với chủ đề “Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 và Nghị quyết phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2030”.

Tại hội Nghị, các đồng chí báo cáo viên được đồng chí Phạm Văn Yêm – Phó Bí thư Huyện đoàn thông tin về đề án phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030. Theo đó, vào ngày 24/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1331/QĐ-TTg về Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Chiến lược đưa ra 06 mục tiêu, cụ thể: 1. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên; 2.Giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng; tạo điều kiện để thanh niên bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo; 3. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên; phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao; 4. Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho thanh niên; 5. Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên; 6. Phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, các đồng chí báo cáo viên còn được nghe về quyết định số 3946/QĐ-UBND, ngày 15/8/2022 quyết định về ban hành Chương trình phát triển thanh niên huyện Hồng Ngự, giai đoạn 2021 – 2030.

Ảnh: Quang cảnh hội nghị

Thông qua Hội nghị, BTV Huyện đoàn nhấn mạnh, các cấp bộ Đoàn trong toàn huyện cần chú trọng công tác tuyên truyền đề án phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 đến tất cả thanh niên trong toàn huyện. Quan tâm tổ chức các hoạt động đối thoại, hoạt động tư vấn chính sách cho thanh niên, tạo cơ hội cho người trẻ tham gia góp ý, đánh giá, đề xuất chính sách phát triển thanh niên và hỗ trợ thanh niên trong thời gian tới. Đặc biệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2022 – 2027, nhằm giúp cán bộ, đoàn viên thanh niên nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và nắm vững ý nghĩa, nội dung cơ bản của Nghị quyết Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hồng Ngự lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027. qua đó góp phần nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm của ĐVTN trong tình hình hiện nay.

         Thúy Diễm - Huyện đoàn Hồng Ngự – PT