Xuất bản thông tin

null Hồng Ngự: Sinh hoạt Câu lạc bộ lý luận trẻ lần thứ 2/2022 với Chủ đề “Tuyên truyền kỷ niệm 77 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 2/9”

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Hồng Ngự: Sinh hoạt Câu lạc bộ lý luận trẻ lần thứ 2/2022 với Chủ đề “Tuyên truyền kỷ niệm 77 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 2/9”

Sáng ngày 25/8, tại Hội trường UBND xã Thường Thới Hậu A, BTV Huyện đoàn tổ chức sinh hoạt CLB lý luận trẻ lần thứ 2/2022 với chủ đề “Tuyên truyền kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hoà XHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2022). Dư buổi sinh hoạt là các thành viên CLB lý luận trẻ huyện.

Theo đó, đồng chí Phạm Văn Yêm – Phó Bí thư Huyện đoàn – Chủ nhiệm CLB lý luận trẻ đã thông tin đến các thành viên CLB lý luận trẻ về bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám; khẳng định tầm vóc thời đại và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); sự vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm đó trong công cuộc đấu tranh thống nhất đất nước, nhất là trong giai đoạn đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay; những thành quả to lớn mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong 77 năm xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả. Tuyên truyền bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm của phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, phát huy truyền thống cách mạng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước ngày nay.

Ảnh: Quang cảnh buổi sinh hoạt

Đồng thời, đề nghị các thành viên  CLB và các cơ sở Đòan trong toàn huyện tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả, lồng ghép với tuyên truyền, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, các sự kiện chính trị của địa phương, đơn vị và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận... của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với việc đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám và phong trào cách mạng Xô Viết Nghệ Tĩnh, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước. Qua buổi các buổi tuyên truyền  nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ đoàn,  ĐVTN và người về lịch sử cách mạng hào hùng dân tộc, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

         Thúy Diễm - Huyện đoàn Hồng Ngự – PT