Xuất bản thông tin

null Hồng Ngự: Tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết ĐHĐB Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hồng Ngự lần thứ XIII và Nghị quyết ĐHĐB Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Hồng Ngự: Tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết ĐHĐB Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hồng Ngự lần thứ XIII và Nghị quyết ĐHĐB Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Sáng ngày 24/8, tại Hội trường MTTQ và đoàn thể huyện, BTV Huyện đoàn tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết ĐHĐB Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hồng Ngự lần thứ XIII và Nghị quyết ĐHĐB Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027, tham gia Hội nghị có hơn 80 đồng chí cán bộ đoàn trong toàn huyện và ĐVTN.

Trước khi triền khai Nghị quyết Đại hội đoàn cấp huyện và cấp tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Nương – Bí thư Huyện đoàn đã thông tin nhanh về kết quả ĐHĐB Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp diễn ra từ ngày 08 – 10/8/2022 tại Hội trường Bông Sen TP. Cao Lãnh. Tiếp  đó, đồng chí Bí thư tập trung phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hồng Ngự lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI nhiệm kì 2022-2027. Chú trọng vào những nội dung, quan điểm mới trong các văn kiện: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp huyện và cấp tỉnh tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022 - 2027; Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022. Các nội dung chỉ đạo quan trọng của đồng chí Bí thư Huyện ủy Hồng Ngự tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hồng Ngự lần thứ XIII; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Ảnh: Quang cảnh buổi sinh hoạt

Ngay sau Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện đoàn đề nghị các cấp bộ đoàn trong toàn huyện sẽ tổ chức các hoạt động để đoàn viên nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết, đồng thời tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội tới đoàn viên, thanh niên; căn cứ Chương trình hành động của Huyện đoàn, tỉnh Đoàn cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. Thời gian tới đây, Huyện đoàn cũng sẽ tổ chức Cuộc thi tìm hiểu trực tuyến dành cho ĐVTN trong toàn huyện và hội thi rung chuông vàng dành cho ĐVTN khối trường học tại các trường THPT trên địa bàn huyện với chủ đề “Nghị quyết Đại hội Đoàn và hành động của Tuổi trẻ”. Đồng thời kiểm tra công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội của các cơ  sở Đoàn trong toàn huyện.

          Thúy Diễm - Huyện đoàn Hồng Ngự – PT