Xuất bản thông tin

null Thành phố Hồng Ngự: Triển khai chuyên đề học tập Bác năm 2022 dành cho cán bộ đoàn

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Thành phố Hồng Ngự: Triển khai chuyên đề học tập Bác năm 2022 dành cho cán bộ đoàn

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu niên năm 2022, Ban Thường vụ Thành đoàn triển khai Hội nghị chuyên đề học tập Bác năm 2022 dành cho cán bộ Đoàn trên địa bàn Thành phố vào sáng ngày 22/8/2022 tại hội trường Thành đoàn Hồng Ngự - Liên đoàn Lao Động.

Tại hội nghị, có sự tham gia của các đồng chí cán bộ đoàn trên địa bàn Thành phố, chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Trần Quyết – Bí thư Thành Đoàn Hồng Ngự quán triệt các nội dung chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh về nêu cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Chuyên đề gồm 2 phần: phần thứ nhất là tư tưởng và tấm gương chủ tịch Hồ Chí Minh về nêu cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân; phần thứ hai là cán bộ đoàn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc nêu cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, cùng với đó là nêu cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện sự xung kích trong công tác Đoàn Hội, xứng đáng với niềm tin yêu của Bác.

Ảnh: Quang cảnh hội nghị

Thông qua việc triển khai tuyên truyền chuyên đề trên đã giúp cho cán bộ đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc về nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong đời sống hàng ngày và phát triển, nhân rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào nền tảng tiêu chí hàng đầu củan Đoàn viên thanh niên trong thời đại đổi mới đất nước.

Huy Hoàng – Thành phố Hồng Ngự - PT