Xuất bản thông tin

null Đoàn Thanh niên Quân sự Tỉnh: Tổ chức Hội nghị báo cáo viên tuyên truyền về Kỹ năng đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Đoàn Thanh niên Quân sự Tỉnh: Tổ chức Hội nghị báo cáo viên tuyên truyền về Kỹ năng đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

Ngày 03/10/2022, tại Đoàn cơ sở Phòng Tham mưu, Đoàn Thanh niên Quân sự Tỉnh đã tổ chức Hội nghị cập nhật kiến thức cho báo cáo viên về kỹ năng đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, cho hơn 20 đồng chí cán bộ đoàn là báo cáo viên cấp cơ sở.

Tại buổi làm việc, các đồng chí cán bộ đoàn được quán triệt, tuyên truyền làm rõ một số âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cũng như tầm quan trọng, kỹ năng tiến hành đấu tranh, phản bác một cách có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Ảnh: Quang cảnh hoạt động báo cáo viên

Qua hoạt động báo cáo viên, các đồng chí dự tập huấn đã được trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết làm cơ sở nâng cao chất lượng việc giáo dục, định hướng, bồi dưỡng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên các cấp nhận diện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; biết chọn lọc, lựa chọn, lan tỏa những thông tin chính thống; tham gia có hiệu quả góp phần đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

             Thanh Bạch - Bộ CHQS Tỉnh (TCKT)