Xuất bản thông tin

null Đoàn Thanh niên Quân sự Tỉnh: Tổ chức Hội nghị quán triệt nghị quyết, chủ trương của Đảng, nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn.

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Đoàn Thanh niên Quân sự Tỉnh: Tổ chức Hội nghị quán triệt nghị quyết, chủ trương của Đảng, nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn.

Ngày 04/10/2022, tại Đoàn cơ sở Phòng Tham mưu, Đoàn Thanh niên Quân sự Tỉnh đã tổ chức Hội nghị quán triệt nghị quyết, chủ trương của Đảng, nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn cho hơn 80 đồng chí cán bộ, đoàn viên thanh niên.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, cán bộ, đoàn viên thanh niên Bộ CHQS Tỉnh đã được nghe quán triệt một số nội dung nổi bật trong các Nghị quyết, Kết luận, Chương trình hành động,  Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh và Ban thường vụ Tỉnh ủy khóa XI; Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quí IV năm 2022 của Đảng ủy Quân sự Tỉnh; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Qua việc Hội nghị, cán bộ, đoàn viên thanh niên Bộ CHQS Tỉnh đã có cái nhìn tổng quát về những quyết sách, những vấn đề quan trọng mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Tỉnh, Bộ CHQS Tỉnh, các cấp bộ đoàn cần quan tâm thực hiện; được định hướng nhận thức, hướng dẫn hành động cụ thể. Qua đó, từng cá nhân đã xác định tốt chức trách, nhiệm vụ của bản thân trong học tập, rèn luyện, cùng với đơn vị nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

             Thanh Bạch - Bộ CHQS Tỉnh (TCKT)