Xuất bản thông tin

null Đoàn Thanh niên Quân sự Tỉnh: Tổ chức tốt việc định kỳ sinh hoạt, thảo luận về các cuốn sách viết về Bác Hồ hàng tháng cho đoàn viên thanh niên

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Đoàn Thanh niên Quân sự Tỉnh: Tổ chức tốt việc định kỳ sinh hoạt, thảo luận về các cuốn sách viết về Bác Hồ hàng tháng cho đoàn viên thanh niên

Thực hiện theo Kế hoạch số 239-KH/TĐTN-TG, ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đoàn Thanh niên Quân sự Tỉnh đã thực hiện có nền nếp, chất lượng việc tổ chức cho đoàn viên, thanh niên định kỳ sinh hoạt, thảo luận về các cuốn sách viết về Bác Hồ hàng tháng.

Ảnh: Đoàn viên, thanh niên thảo luận cuốn sách viết về Bác Hồ

Hàng tháng, với việc vận dụng đa dạng nhiều hình thức nhằm thu hút đoàn viên thanh niên như báo cáo viên, diễn đàn, thi tìm hiểu nội dung,… các tổ chức đoàn trong Đoàn Thanh niên Quân sự Tỉnh đã tổ chức sôi nổi việc sinh hoạt định kỳ, thảo luận các cuốn sách viết về Bác Hồ thu hút hơn 4.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia.

Việc định kỳ sinh hoạt, thảo luận các cuốn sách viết về Bác Hồ góp phần tạo thêm một kênh tuyên truyền hiệu quả, đoàn viên, thanh niên có điều kiện thuận lợi để tìm hiểu một cách sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Đặc biệt, đọc và thảo luận những tác phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ giúp mỗi đoàn viên thanh niên trong Bộ CHQS Tỉnh hiểu hơn về lãnh tụ kính yêu của dân tộc qua những trang sách.

Các lần sinh hoạt, thảo luận Đoàn Thanh niên Quân sự Tỉnh đã cụ thể hóa những vấn đề, những khía cạnh nổi bật, tiêu biểu trong từng cuốn sách thành các nội dung thiết thực hướng đến việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên thanh niên, để từng cá nhân xác định rõ hơn trách nhiệm của bản thân trong học tập, rèn luyên.

Ảnh: Định hướng nhận thức sau khi thảo luận

Có thể nói đây là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Lực lượng vũ trang Tỉnh trong việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Khơi dậy trong đoàn viên, thanh niên niềm tự hào, lòng kính yêu Bác Hồ; nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ trong việc học tập và làm theo Bác bằng việc làm, hành động cụ thể.

Thanh Bạch - Bộ CHQS Tỉnh (TCKT)