Xuất bản thông tin

null Đoàn Khối các cơ quan Tỉnh: Tổ chức triển khai và học tập 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Đoàn Khối các cơ quan Tỉnh: Tổ chức triển khai và học tập 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

Sáng ngày 28/9/2022, Ban Thường vụ Đoàn Khối tổ chức triển khai và học tập trực tuyến 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dành cho cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên năm 2022 thu hút trên 200 lượt cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên của Khối tham gia.

Ảnh: Quang cảnh hội nghị trực tuyến

Tại Hội nghị trực tuyến, đồng chí Nguyễn Thị Bích Thuận, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dành cho cán bộ Đoàn về nêu cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân và chuyên đề dành cho đoàn viên, thanh niên về khát vọng cống hiến dựng xây đất nước.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu cơ cở

 Thông qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, góp phần xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng; đạo đức, lối sống văn hoá; lòng yêu nước, tự hào dân tộc; có bản lĩnh, hoài bão, khát vọng cống hiến, vươn lên; phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hoà cả về trí tuệ, thể chất, tinh thần.

ĐKCCQ (TCKT)