Xuất bản thông tin

null Đoàn Thanh niên Quân sự Tỉnh: Trồng mới hơn 7.000 cây xanh trong năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Đoàn Thanh niên Quân sự Tỉnh: Trồng mới hơn 7.000 cây xanh trong năm 2022

Hưởng ứng Chương trình “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh” và thực hiện Kế hoạch số 251-KH/TĐTN-TNNTCN&ĐT ngày 02/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc thực hiện Chương trình “Vì một Việt Nam xanh” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Cán bộ, đoàn viên thanh niên Bộ CHQS Tỉnh đã tham gia trồng mới hơn 7.000 cây xanh trong năm 2022.

Ảnh 1: Hoạt động ra quân trồng cây xanh

Cùng với việc triển khai đồng bộ, có chất lượng, hiệu quả các hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên. Năm 2022, Đoàn Thanh niên Quân sự Tỉnh đã quan tâm thực hiện tốt các hoạt động hưởng ứng Chương trình “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh”. Các cơ sở Đoàn trong Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên thanh niên về vai trò, tác dụng, lợi ích của rừng, cây xanh trong việc bảo vệ sức khỏe, môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ và phát triển rừng, trồng cây xanh. Duy trì có hiệu quả các vườn ươm cây giống, lồng ghép việc trồng cây vào các hoạt động nhân các ngày Lễ, các sự kiện quan trọng, hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới,... Theo đó, trong năm các cơ sở Đoàn đã triển khai trồng mới hơn 4.000 cây xanh trong khuôn viên các đơn vị, phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức Đoàn địa phương trồng hơn 3.000 cây xanh trên địa bàn.

Ảnh 2: Phối hợp với Xã đoàn Hòa An, thành phố Cao Lãnh trồng cây hai bên đường

        Cán bộ, đoàn viên thanh niên Bộ CHQS Tỉnh đã nhận thức rõ vai trò, tác dụng, lợi ích to lớn, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây cũng như các vấn đề về bảo vệ rừng, nguồn nước, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và gắn kết cộng đồng; tích cực vận động đồng chí đồng đội, gia đình, người thân và nhân dân thực hiện tốt việc trồng cây xanh, bảo vệ môi trường. Trong những năm tới, Đoàn Thanh niên Quân sự Tỉnh sẽ tích cực triển khai, thực hiện có chất lượng, hiệu quả hơn các hoạt động trồng cây, vì một Việt Nam xanh.

Thanh Bạch - Bộ CHQS Tỉnh