Xuất bản thông tin

null Đoàn TN BĐBP Tỉnh: Tổ chức Hội nghị kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên cuối năm 2022 đối với các cơ sở đoàn.

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Đoàn TN BĐBP Tỉnh: Tổ chức Hội nghị kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên cuối năm 2022 đối với các cơ sở đoàn.

Thực hiện Chương trình, Kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022. Trong 03 ngày từ 17 đến 19/10/2022, Phòng Chính trị Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Tỉnh phối hợp cùng các ngành chuyên môn trong BĐBP Tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên cuối năm 2022 đối với các cơ sở đoàn trong BĐBP Tỉnh.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra

Nội dung đợt kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên cuối năm 2022, Đoàn Thanh niên BĐBP Tỉnh tập trung kiểm tra chất lượng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022; kết quả khắc phục khuyết điểm, hạn chế năm 6 tháng đầu năm 2022; tổng kết kết quả thực hiện các nội dung chỉ tiêu năm 2022; Chất lượng hoạt động lãnh đạo, điều hành của Ban Chấp hành các cơ sở đoàn và bước đầu triển khai cụ thể hóa nội dung Nghị quyết Đại hội đoàn cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2022 – 2024.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Trung tá Trần Duy Ê, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Tỉnh đánh giá cao kết quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên của các đơn vị trong năm 2022, các hoạt động của tuổi trẻ BĐBP Tỉnh luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy đơn vị; nhấn mạnh, trong thời gian tới Ban Chấp hành các cơ sở đoàn cần phát huy những hơn nữa những kết quả đạt được, tập trung khắc phụ những khâu yếu, mặt yếu trong thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên với những giải pháp phù hợp mà cơ quan Chính trị đã định hướng trong Hội nghị, trong đó tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đoàn viên; đẩy mạnh quản lý chấp hành kỷ luật, Pháp luật cho đoàn viên thanh niên; tập trung đẩy mạnh các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 và phương hướng trong năm 2023, phong trào “Tuổi trẻ BĐBP rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”; tăng cường công tác phối hợp với tổ chức đoàn thể địa phương trong việc chăm sóc, hỗ trợ giúp đỡ quần chúng nhân dân nhất là các em học sinh trên địa bàn đóng quân.

Đợt kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên cuối năm 2022 nhằm đánh giá đúng tình hình, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022 tại các cơ sở Đoàn. Thông qua đợt kiểm tra, kịp thời phát hiện những mô hình mới, cách làm hay để nhân rộng, đồng thời chỉ ra các giải pháp giúp các cơ sở đoàn tháo gỡ những khó khăn trong triển khai thực nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Trên cơ sở nhận xét, kết luận của chủ trì hội nghị, Ban Chấp hành các cơ sở đoàn cần tranh thủ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy đơn vị tập trung triển khai hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong thời gian tới đạt hiệu quả./.

Đoàn Thanh niên BĐBP Tỉnh (TCKT)