Xuất bản thông tin

null ĐTN BĐBP Tỉnh: Tổ chức Hội nghị quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” cho cán bộ đoàn

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

ĐTN BĐBP Tỉnh: Tổ chức Hội nghị quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” cho cán bộ đoàn

Vừa qua, Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng Tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” cho 40 cán bộ, đoàn viên.

Tại hội nghị, các đồng chí cán bộ đoàn được quán triệt, học tập nội dung chuyên đề năm 2022 nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ảnh: Tổ chức buổi học tập chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2022

Hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề năm 2022 cho cán bộ đoàn là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao nhận thức về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên, góp phần bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, hình thành giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh từ cấp cơ sở./.

Đoàn TN BĐBP Tỉnh (TCKT)