Xuất bản thông tin

null Đoàn Thanh niên Quân sự Tỉnh: Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Đoàn Thanh niên Quân sự Tỉnh: Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 115/KH-CT ngày 11 tháng 5 năm 2022 của Phòng Chính trị về kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022, trong các ngày 13, 14, 17 và 18/10/2022, Đoàn Thanh niên Quân sự Tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2022 tại các tổ chức đoàn trực thuộc.

Ảnh: Kiểm tra tại Liên Chi đoàn Tiểu đoàn 502

Nội dung kiểm tra tập trung vào: Việc triển khai các chương trình, kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022; hệ thống sổ sách ghi chép công tác Đoàn, chế độ nề nếp sinh hoạt Đoàn và Ban Chấp hành Đoàn các cấp; kết quả hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước trong năm 2022; việc thực hiện đóng góp xây dựng “Ngôi nhà 100 đồng”; Cuộc vận động “Người con hiếu thảo, nghĩa tình đồng đội”; “Ngày hội văn hóa giao thông”; “Mỗi tuần học một điều luật”, các công trình, phần việc thanh niên; việc triển khai tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chương trình rèn luyện đoàn viên và việc khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm 2021.

Kết luận trong các buổi làm việc đồng chí Thượng tá Lý Văn Mống, Phó Chủ nhiệm Chính trị, bộ CHQS Tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị và kết quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên của các tổ chức đoàn trong Lực lượng vũ trang Tỉnh năm 2022. Đồng thời, yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cần quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức Đoàn các cấp tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả các hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong thời gian tới.

Qua đợt kiểm tra đã đánh giá đúng tình hình, công tác chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022 tại các cơ sở Đoàn; phát hiện những mô hình mới, cách làm hay để nhân rộng, đặc biệt là những khó khăn ở cơ sở để có hướng hỗ trợ, giúp đỡ. Bên cạnh đó Đoàn kiểm tra cũng đã chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót ở cơ sở. Qua đó, rút kinh nghiệm việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong thời gian tới và làm cơ sở để đánh giá, xếp loại thi đua năm 2022./.

Thanh Bạch - Bộ CHQS Tỉnh