Xuất bản thông tin

null Châu Thành: thăm, tặng quà thanh niên tôn giáo nhân dịp Giáng Sinh

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Châu Thành: thăm, tặng quà thanh niên tôn giáo nhân dịp Giáng Sinh

Sáng ngày 24/12/2022, đại diện Ban Thường vụ Huyện đoàn – Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Châu Thành đã đến thăm, chúc mừng Giáng Sinh tại Hội thánh Tin lành và tặng quà cho thanh niên tôn giáo xã An Phú Thuận.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc đoàn kết, tập hợp thanh niên nói chung và thanh niên tôn giáo nói riêng, thời gian qua, các cơ sở Đoàn - Hội của huyện đã tổ chức nhiều hoạt động phù hợp cho thanh niên tôn giáo, nhằm thu hút, tập hợp thanh niên tôn giáo tham gia vào tổ chức. Trong đó, công tác thăm hỏi, tặng quà cho thanh niên tôn giáo khó khăn là hoạt động thường xuyên được các đơn vị quan tâm thực hiện.

Hoạt động trên không chỉ thể hiện sự quan tâm của tổ chức Đoàn, Hội đối với thanh niên tôn giáo mà qua đó còn lồng ghép tuyên truyền, vận động thanh niên tôn giáo trên địa bàn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo điều kiện cho thanh niên tôn giáo phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện góp sức trẻ trong các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Hoàng Duy – Huyện đoàn Châu Thành