Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Triển khai Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Tân Hồng: Triển khai Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Sáng ngày 04/01/2023, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã tổ chức Triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn Tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 cho 30 đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện.

Tại Hội nghị, Báo cáo viên của Huyện đoàn đã triển khai 12 nhóm chỉ tiêu trọng tâm, khẩu hiệu hành động, các mục tiêu, quan điểm và các giải pháp cần thực hiện trong nhiệm kỳ 2022 – 2027.  Đồng thời, kêu gọi đoàn viên, thanh thiếu nhi huyện nhà ra sức học tập, lao động sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội  Đoàn của Tỉnh đề ra.

Qua đó, giúp cho đoàn viên, thanh niên nắm vững các nội dung, quan điểm Nghị quyết Đại hội Đoàn Tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

 HĐ Tân Hồng