Xuất bản thông tin

null Sa Đéc: Tổ chức hành trình Xuân Biên giới tại Tiểu đoàn huấn luyện cơ động - Bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Tháp.

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Sa Đéc: Tổ chức hành trình Xuân Biên giới tại Tiểu đoàn huấn luyện cơ động - Bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 14/01/2022, Ban Thường vụ Thành đoàn Sa Đéc tổ chức hành trình Xuân Biên giới tại Tiểu đoàn huấn luyện cơ động - Bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Tháp (ấp Chiến Thắng, Xã Tân Hộ Cơ, Huyện Tân Hồng, Tỉnh Đồng Tháp).

Ảnh: quang cảnh buổi họp mặt

Ảnh: Tặng công trình thắp sáng đường biên

Nội dung Thành đoàn Sa Đéc thăm hỏi chúc tết tặng 12 giỏ hoa tết , 01 giỏ quà đến các đồng chí Tiểu đoàn huấn luyện cơ động - Bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Tháp. Chi đoàn Ngân hàng Vietin bank Chi nhánh Sa Đéc tặng 10 triệu đồng cho các chiến sĩ khó khăn. Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa 02 đơn vị thành đoàn Sa Đéc và tiểu đoàn. Hoạt động nhằm nâng cao mối giao lưu kết nghĩa giữa 2 đơn vị trong thời gian tới./

Xuân Tươi – Thành đoàn Sa Đéc