Xuất bản thông tin

null HỒNG NGỰ - HỘI NGHỊ TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI NĂM 2023

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

HỒNG NGỰ - HỘI NGHỊ TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI NĂM 2023

Sáng ngày 16/02, tại hội trường  MTTQ và Đoàn thể huyện, BTV Huyện đoàn tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023. Tham dự Hội nghị là các  đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở Đoàn và Chi đoàn trực thuộc.

Năm 2022, công tác Đoàn và phong trào TTN huyện Hồng Ngự được duy trì và phát triển với nhiều hình thức, cách làm mới. Các chỉ tiêu đề ra cơ bản được triển khai thực hiện đạt  và vượt yêu cầu. Các hoạt động được triển khai đồng bộ, thiết thực, bám sát nhiệm vụ trọng tâm công tác Đoàn và nhiệm vụ chính trị của huyện. Đặc biệt, các hoạt động khởi động: Tháng thanh niên, Chiến dịch thanh niên hè tình nguyện được tổ chức rộng khắp tạo dấu ấn và tác động xã hội lớn. Các phong trào thi đua học tập, lao động, tham gia phát triển KT-XH, giữ gìn ANTT được phối hợp triển khai có hiệu quả với nhiều cách làm sáng tạo, có chiều sâu, được ĐVTN ủng hộ và cấp ủy, chính quyền ghi nhận. Đội ngũ cán bộ Đoàn ngày càng trẻ hóa, tích cực học tập nâng cao trình độ, trau dồi kỹ năng nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công tác Đoàn và phong trào TTN trong thời kỳ mới.

Năm 2023 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2027. Với chủ đề Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”, BTV Huyện đoàn đề ra 03 nhiệm trọng tâm và 13 nhiệm vụ cơ bản yêu cầu các cấp bộ Đoàn tập trung thực hiện như: triển khai Nghị quyết Đại hội toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ  2022 – 2027; triển khai các phong trào, chương trình, hoạt động truyền cảm hứng, cổ vũ, động viên thanh niên nâng cao tinh thần tự học tập, sáng tạo; phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia tích cực thực hiện chuyển đổi số, vận dụng, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống và nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi; thúc đẩy, hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp, lập nghiệp, làm kinh tế của thanh niên; tích cực vận động thanh niên đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Quan tâm, chăm lo các nhóm thanh thiếu niên yếu thế, thiếu cơ hội phát triển vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống; tiếp tục triển khai các công trình, phần việc thanh niên, nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn, cán bộ Đoàn, đoàn viên; tạo nguồn cán bộ trẻ có đủ phẩm chất, năng lực, triển vọng cho huyện, tích cực xây dựng các mô hình mới ứng dựng vào hoạt động của tổ chức Đoàn.

Cũng tại Hội nghị, BTV Huyện đoàn cũng được nghe đóng góp ý kiến về chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của các cơ sở Đoàn và Chi đoàn trực thuộc cũng như các giải pháp được đề ra để quyết tâm thực hiện tốt chương trình công tác Đoàn năm 2023.

                                                                                           Thúy Diễm

                                                                                Huyện đoàn Hồng Ngự