Xuất bản thông tin

null Hồng Ngự - Xã đoàn Long khánh B ra mắt mô hình “Phân loại chất thải rắn tại nguồn”

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Hồng Ngự - Xã đoàn Long khánh B ra mắt mô hình “Phân loại chất thải rắn tại nguồn”

Nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện của đoàn viên, thanh niên, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Sáng ngày 19/02, Ban Thường vụ xã Đoàn Long Khánh B ra mắt “Mô hình phân loại rác thải rắn tại nguồn” đây là Công trình thanh niên năm 2023 của BCH Xã đoàn.

           

            Tại buổi ra mắt mô hình, ĐVTN đã tổ chức lắp đặt hơn10 thùng chứa rác thải riêng biệt như thùng chứa chất thải thực phẩm, chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế và thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt khác ngoài hai loại còn lại. Trên các thùng đều có các thông điệp để người dân dễ phân biệt và tự phân loại để bỏ rác đúng quy định. Các thùng rác được đặt tại những nơi đông dân cư như tại các khu chợ, cụm, tuyến dân cư trên địa bàn xã.

         

 

Các loại rác thải này sau khi được thu gom sẽ được xử lý cụ thể như sau: đối với rác thải hữu cơ: các loại rác dễ phân hủy chủ yếu là rau, củ, quả, thức ăn thừa.. thì ngoài cách xử lý chôn lấp, các hộ gia đình tận dụng làm phân bón cho cây trồng; đối với rác thải vô cơ: những loại rác không thể sử dụng và tái chế được nữa như bao bì, túi nilông được tập kết lại để đơn vị thu gom rác đến thu gom và xử lý; đối với rác thải tái chế: gồm chay lọ nhựa, giấy, kim loại…được phân loại và đem đến điểm tập kết để được tái sử dụng. Nội dung thực hiện mô hình được triển khai đến người dân và đơn vị thu gom rác tại nguồn đến thu gom, vận chuyển, xử lý tại các khu xử lý rác thải của địa phương. Xây dựng bộ tài liệu (tờ rơi, pano)… hướng dẫn phân loại rác thải rắn tại nguồn cho người dân nắm. Bên cạnh đó, tại hoạt động, ĐVTN còn tổ chức tuyên truyền, phát tờ rơi tuyên truyền về Luật bảo vệ môi trường và vận động người dân ký  cảm kết bảo vệ môi trường. Dự kiến trong thời gian tới, Xã đoàn sẽ tiếp tục lắp đặt thêm các thùng phân loại rác trên địa bàn toàn xã.

Thông qua mô hình, giúp trang bị cho đoàn viên, hội viên và người dân những kiến thức, hiểu biết nhất định nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ môi trường, đây cũng là hoạt động hưởng ứng nội dung đoàn thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới của BCH xã đoàn Long Khánh B.

                                                                                   Thúy  Diễm

                                                                        Huyện  đoàn Hồng Ngự