Xuất bản thông tin

null Huyện Hồng Ngự: Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022 – 2027 dành cho cán bộ Đoàn - Hội

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Huyện Hồng Ngự: Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022 – 2027 dành cho cán bộ Đoàn - Hội

Nhằm giúp cho cán bộ Đoàn - Hội các cấp trên địa bàn huyện nắm vững Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Sáng ngày 20/02/2023, tại hội trường khối MTTQ và các đoàn thể huyện, Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp với Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Hồng Ngự tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tham gia quán triệt có 45 anh chị là cán bộ Đoàn – Hội các cấp trong Huyện.

Tại Hội nghị, các đồng chí cán bộ Đoàn, các anh chị Hội cơ sở được nghe đồng chí Nguyễn Thị Nương, Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hồng Ngự lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Bên cạnh đó, Hội nghị còn được học tập, tiếp thu các Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hồng Ngự lần thứ XIII, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 do anh Phạm Văn Yêm – Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Huyện quán triệt. Đồng thời, Hội nghị còn lồng ghép định hướng các hoạt động trọng tâm trong chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023 và dự kiến các hoạt động trong thời gian tới. 

Qua buổi học tập giúp cho cán bộ Đoàn – Hội hiểu rõ nội dung các Nghị quyết một cách sâu sắc, từ đó xây dựng lộ trình thực hiện công tác Đoàn – Hội một cách chủ động, linh hoạt trong thời kỳ mới, từng bước góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng và Đại hội Đoàn các cấp; ý thức rõ về trách nhiệm của bản thân trong xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung, của địa phương nói riêng, trong đó góp phần xây dựng tổ chức Đoàn – Hội vững mạnh, là chỗ dựa tin cậy của thanh niên.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Nương, Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn đề nghị cán bộ Đoàn - Hội các cấp trong Huyện xây dựng tài liệu tuyên truyền sinh động, sáng tạo, ứng dụng chuyển đổi số trong tuyên truyền đến với tất cả thanh niên tại địa phương, đơn vị nắm vững Nghị quyết, phát huy tinh thần yêu nước, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Đoàn - Hội trong thời gian tới, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển mạnh mẽ của đất nước.

                                                           Hồng Diệu – Huyện đoàn Hồng Ngự