Xuất bản thông tin

null Hồng Ngự: tuyên truyền cho đội viên, thiếu nhi về Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp trong công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng khối Tiểu học

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Hồng Ngự: tuyên truyền cho đội viên, thiếu nhi về Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp trong công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng khối Tiểu học

Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022 – 2023, Hội đồng Đội huyện Hồng Ngự đã chỉ đạo các Liên đội Tiểu học trên địa bàn thực hiện tốt công tác triển khai tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đến 100% các em đội viên, học sinh tại đơn vị.

Nội dung tuyên truyền tập trung các nội dung lớn về công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng với nhiều hình thức phong phú như: sinh hoạt dưới cờ, tuyên truyền qua youtube, mạng xã hội của đơn vị, tuyên truyền qua phát thanh măng non, tuyên truyền kết hợp trả lời câu hỏi trắc nghiệm để kiểm tra quá trình tiếp thu nghị quyết của các em…

Tại buổi tuyên truyền các em đội viên, học sinh đã được tiếp thu những chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp mà nghị quyết Đại hội Tỉnh Đoàn Đồng Tháp, Huyện Đoàn Hồng Ngự nhiệm kỳ 2022-2027 về công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng.

Thông qua buổi tuyên truyền, giúp các em đội viên, thiếu nhi nắm được những kết quả cơ bản đã đạt được trong nhiệm kỳ qua của các cấp bộ Đoàn cũng như phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ đến; tổ chức trao đổi một số câu hỏi để kiểm tra quá trình tiếp thu và nắm về nghị quyết của Đội viên, thiếu niên nhi đồng.

HĐĐ huyện Hồng Ngự