Xuất bản thông tin

null Huyện Tân Hồng: Tổ chức tuyên truyền Luật Trẻ em năm 2016.

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Huyện Tân Hồng: Tổ chức tuyên truyền Luật Trẻ em năm 2016.

Thực hiện công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022-2023. Ngày 22/02/2023, tại Trường Tiểu học Thông Bình 2, Hội đồng đội huyện Tân Hồng, Câu lạc bộ trợ giúp, hỗ trợ trẻ em đã tổ chức tuyên truyền Luật Trẻ em năm 2016 Cho các em học sinh.

Trong chương trình đã triển khai những nội dung cơ bản của Luật Trẻ em năm 2016 như: khái niệm trẻ em, nguyên tắc thực hiện quyền trẻ em và những hành vi bị nghiêm cấm; các quyền và bổn phận của trẻ em; việc bảo đảm thực hiện chăm sóc và giáo dục trẻ em; bảo vệ trẻ em; sự tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em …

Thông qua chương trình đã giúp các bạn thiếu nhi hiểu rõ hơn về Luật Trẻ em năm 2016, nâng cao nhận thức, cũng như trang bị cho các em những kiến thức, kỹ năng cơ bản để đối mặt với những tình huống có thể xảy ra.

- HĐĐ huyện Tân Hồng-