Xuất bản thông tin

null Châu Thành: Tổ chức đồng loạt Chặng 9 - Chương trình Những bước chân vì cộng đồng tại các cơ sở Đoàn.

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Châu Thành: Tổ chức đồng loạt Chặng 9 - Chương trình Những bước chân vì cộng đồng tại các cơ sở Đoàn.

Sáng ngày 03/3/2023, Ban Thường vụ Huyện đoàn - Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Huyện tổ chức đồng loạt Chặng 9 - Chương trình Những bước chân vì cộng đồng tại các cơ sở Đoàn, thu hút hơn 500 cán bộ Đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia với km tham gia gần 1.000 km. 

              Trước đó, Ban Thường vụ Huyện đoàn ban hành văn bản chỉ đạo Các Xã, Thị trấn Đoàn và các Đoàn Trường THPT Huyện tổ chức đồng loạt các hoạt động hưởng ứng Chặng 9 - Chương trình Những bước chân vì cộng đồng. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền để lan tỏa sự tham gia, hưởng ứng của hội viên, thanh niên và cộng đồng, chú trọng công tác tuyên truyền trên trang mạng xã hội hệ thống đoàn, hội của đơn vị mình.

Ảnh: cấp Huyện

            Thời gian tham gia chương trình từ ngày 03/3 đến hết ngày 26/3/2023. Theo đó, Mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh đăng ký tham gia chạy bộ phải đảm bảo tối thiểu 10 km (được tính cộng dồn trong cả Chặng 9) trên phần mềm ứng dụng STRAVA.

Ảnh: THPT Châu Thành 1 

Ảnh: THPT Châu Thành 1 

Ảnh: xã Hòa Tân

            Thông qua Chương trình Những bước chân vì cộng đồng nhằm giúp Mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh rèn luyện sức khỏe, thường xuyên luyện tập thể dục - thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại./.

Kiều Linh - Huyện đoàn Châu Thành