Xuất bản thông tin

null Sa Đéc: Đồng chí Trần Huỳnh Ngọc Hiếu – Tấm gương thanh niên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Sa Đéc: Đồng chí Trần Huỳnh Ngọc Hiếu – Tấm gương thanh niên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói Đoàn viên thanh niên chúng ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa “hồng” vừa “chuyên”.

Giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên, Chủ tịch Hồ Chí Minh chú trọng đến giáo dục những phẩm chất cao quý “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”, Những tác phong đẹp đẽ như  khiêm tốn, giản dị, có tinh thần lao động, siêng năng, gan dạ, táo bạo, đạo đức “trung thành, thật thà, chính trực” trong đời sống và công việc, kiên quyết chống lãng phí trong sản xuất và trong tiêu dùng…

 Tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phường An Hòa, thành phố Sa Đéc có đồng chí Trần Huỳnh Ngọc Hiếu - Phó bí thư Chi đoàn khóm Tân An, là một người cán bộ đoàn gương mẫu, thanh niên ưu tú, anh luôn nhiệt huyết trong công việc, năng nỗ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đoàn - Hội ở địa phương, không ngại gian khó, có chí cầu tiến và hơn hết là đức tính khiêm tốn xứng đáng là một tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập và phát huy.

Xuân Tươi – Thành đoàn Sa Đéc