Xuất bản thông tin

null ĐKCCQ Tỉnh: Khởi động Chặng 9 chương trình Những bước chân vì cộng đồng

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

ĐKCCQ Tỉnh: Khởi động Chặng 9 chương trình Những bước chân vì cộng đồng

Ngày 03/03/2023, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã phát động hưởng ứng Chặng 9 chương trình Những bước chân vì cộng đồng và đã thu hút được hơn 200 đoàn viên, thanh niên tham gia từ 65 cơ sở Đoàn trực thuộc

Ảnh 1: Ảnh phát động

Chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” được triển khai trênquy mô toàn quốc nhằm đẩy mạnh phong trào “10.000 bước mỗi ngày”. Chặng 9 - Chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” được triển khai từ ngày 03/03/2023 đến hết ngày 26/03/2023.

Ảnh 2: Ảnh tham gia chạy

Theo đó, với mỗi Km đi bộ/chạy bộ của Hội viên, thanh niên, người dân, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) sẽ đóng góp 1.000 đồng vào quỹ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số ít người. Đây là hành động thiết thực, ý nghĩa của hội viên, thanh niên cả nước chung tay đồng hành chăm lo đời sống, tinh thần cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là người dân tộc thiểu số ít người tại Việt Nam.

Đoàn Khối  CCQ Tỉnh (TCKT)