Xuất bản thông tin

null Tam Nông: Tổ chức tập huấn ứng dụng các hoạt động công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp cho lực lượng tri thức trẻ tình nguyện.

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Tam Nông: Tổ chức tập huấn ứng dụng các hoạt động công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp cho lực lượng tri thức trẻ tình nguyện.

Ngày 28/02/2023, Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp cùng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tổ chức tập huấn cho đội hình tri thức trẻ tình nguyện năm 2023 về chuyển giao ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp; quy trình xây dựng và chứng nhận các mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn cho hơn 40 ĐVTN đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Khoa học - kỹ thuật ngày càng chứng minh được vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, những năm qua, các địa phương trên địa bàn huyện cùng ngành nông nghiệp đã và đang đẩy mạnh thực hiện việc chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp thông qua nhiều phương pháp, hình thức.

Xác định ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp là “chìa khóa” để thực hiện thành công các mục tiêu tái cơ cấu nông nghiệp, những năm gần đây huyện đã tích cực đẩy mạnh việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các giống cây trồng, vật nuôi mới vào sản xuất đã đem lại những kết quả nổi bật theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Qua lớp tập huấn này, các ĐVTN đã được trang bị kiến thức về các kỹ thuật, các hoạt động công nghệ mới, vận dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp cho nông dân. Việc tuyên truyền, tập huấn và triển khai thực hiện các mô hình chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp đã giúp lực lượng tri thức trẻ tình nguyện, đoàn viên, thanh niên, hội viên và bà con nông dân được cập nhật những tiến bộ KH - KT mới, nắm bắt được tình hình sản xuất nông nghiệp, thị trường nông sản, vướng mắc trong quá trình sản xuất để rút kinh nghiệm và có định hướng phát triển đúng đắn, từ đó nâng cao hiệu quả kinh tế địa phương.

Tuyết Ngọc - Tam Nông