Xuất bản thông tin

null Huyện Tam Nông: Tổ chức triển khai học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Tỉnh đoàn, Huyện đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước năm 2023.

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Huyện Tam Nông: Tổ chức triển khai học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Tỉnh đoàn, Huyện đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước năm 2023.

Xác định việc học tập, quán triệt các Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tam Nông lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện Tam Nông năm 2023. Ngày 07/3/2023, Ban Thường vụ Huyện đoàn Tam Nông đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022 – 2027, bên cạnh đó lòng ghép triển khai các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn.

Tại Hội nghị này đã thu hút trên 50 cán bộ đoàn và 45 bạn đoàn viên tham dự. Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn trên địa bàn huyện cũng đã triển khai việc học tập, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, truyền đạt một số Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng khóa XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2026; Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kết luận số 53-KL/TW ngày 4-6-2019 về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên Internet, mạng xã hội; Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Chỉ thị 01 CT/ TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn; Chủ trương 1 + 1; Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030"; các chương trình, kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Huyện ủy,...gắn với chương trình sinh hoạt đoàn hàng tháng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

Một số hình ảnh tại buổi triển khai

Đây là các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đoàn, giúp các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung của các Nghị quyết, Kết luận, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ đoàn, cán bộ Đoàn chủ chốt trong triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận nhằm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống và triển khai thực hiện Kết luận đạt hiệu quả./.

Tuyết Ngọc - HĐ Tam Nông