Xuất bản thông tin

null Châu Thành: Tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Châu Thành: Tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Ngày 09/3/2023, tại Hội trường B Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Đầy – Quyền Bí thư Huyện đoàn, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện đoàn và gần 30 đồng chí là cán bộ Đoàn chủ chốt trên địa bàn Huyện.

 

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Đầy đã truyền đạt những nội dung cơ bản trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Châu Thành lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; Các nội dung trọng tâm trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Đầy cũng tập huấn, hướng dẫn các đồng chí cán bộ Đoàn chủ chốt của Huyện thực hiện kiểm tra trực tuyến, đồng thời quán triệt đối với cán bộ đoàn chủ chốt tong việc triển khai Nghị quyết đến đoàn viên, thanh niên của đơn vị mình.

 

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022 – 2027 huyện Châu Thành năm 2023 tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022 – 2027 vào cuộc sống./.

Hoàng Duy – Huyện đoàn Châu Thành