Xuất bản thông tin

null NGÀY HỘI “THANH NIÊN, CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG VỚI AN TOÀN GIAO THÔNG”

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

NGÀY HỘI “THANH NIÊN, CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG VỚI AN TOÀN GIAO THÔNG”

Ngày 11/03/2023, tại Nhà Văn hóa Thành phố Hồng Ngự, Thành đoàn, Hội LHTN Thành phố phối hợp với Liên đoàn Lao động Thành phố Ban an toàn giao thông Thành phố và Công ty Head Honda Trung tâm Thành phố, tổ chức Chương trình Ngày hội “Thanh niên, công nhân viên chức lao động với an toàn giao thông”.

Hình ảnh tại chương trình

Theo đó, Ngày hội “Thanh niên, công nhân viên chức lao động với an toàn giao thông”. Gồm các chương trình như tuyên truyền về an toàn giao thông, tập huấn kỹ năng lái xe an toàn và tổ chức “Lái xe an toàn” tìm hiểu về an toàn giao thông năm 2023, thay nhớt xe miễn phí, tham gia các trò chơi….

 Qua đó, nhằm phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của công đoàn viên, công nhân viên chức lao động, đoàn viên, thanh niên hiểu rõ hơn về pháp luật khi tham gia giao thông.

Quốc Tín – Tp. Hồng Ngự.