Xuất bản thông tin

null Huyện Tân Hồng: Hiệu quả trong hoạt động giáo dục kỹ năng thực hành xã hội, trải nghiệm sáng tạo cho thiếu nhi, năm học 2022-2023

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Huyện Tân Hồng: Hiệu quả trong hoạt động giáo dục kỹ năng thực hành xã hội, trải nghiệm sáng tạo cho thiếu nhi, năm học 2022-2023

Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022 - 2023, bên cạnh việc giáo dục kiến thức trên lớp học cho các em thiếu nhi, thì việc giáo dục, rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội, trải nghiệm sáng tạo cho các em thiếu nhi là rất cần thiết.

Để cụ thể hóa nội dung giáo dục kỹ năng thực hành xã hội, trải nghiệm sáng tạo cho các em thiếu nhi, 29/29 Liên đội trường học trên địa bàn huyện đã tổ chức, đa dạng hóa mô hình hình hoạt động giáo dục kỹ năng thực hành xã hội, trải nghiệm sáng tạo cho thiếu nhi như: Tham gia khu di tích lịch sử, bảo tàng, Nặn vẽ tranh "Ước mơ của em", tuyên truyền giáo dục về kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, an toàn giao thông, em cùng chung tay tiết kiệm điện, phòng chống bạo lực học đường, luật trẻ em; tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao......thu hút đông đảo học sinh tham gia.

Một số hoạt động

Việc các Liên đội giáo dục kỹ năng thực hành xã hội, trải nghiệm sáng tạo cho thiếu nhi giúp trang bị cho thiếu nhi những kiến thức, giá trị, thái độ, kỹ năng phù hợp. Hình thành cho thiếu nhi những hành vi, thói quen lành mạnh, tích cực; loại bỏ những hành vi, thói quen tiêu cực. Kỹ năng thực hành xã hội, trải nghiệm sáng tạo giúp thiếu nhi có khả năng ứng phó phù hợp và linh hoạt trong các tình huống của cuộc sống hàng ngày. Đồng thời, giúp thiếu nhi vận dụng tốt kiến thức đã học, làm tăng tính thực hành, tạo cơ hội thuận lợi để thiếu nhi thực hiện tốt quyền, bổn phận của mình và phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức...

                                   - Huyện đoàn - HĐĐ huyện Tân Hồng-