Xuất bản thông tin

null Thành phố Hồng Ngự: Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Thành phố Hồng Ngự: Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày 12/3/2023, tại Hội trường Thành Đoàn – Liên đoàn Lao động Thành phố, Ban Thường vụ Thành Đoàn Hồng Ngự tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 cho trên 60 cán bộ, đoàn viên thanh niên.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trần Quyết – Bí thư Thành Đoàn/Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Thành phố đã trao đổi chuyên đề: Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, và chuyên đề: Công tác tuyên truyền, giáo dục, phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”. giúp cán bộ, ĐVTN nắm vững nội dung cơ bản, quan trọng trong Văn kiện Đại hội Đoàn XII, từ đó nâng cao  ý thức, trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện Nghị quyết, thúc đẩy các phong trào thi đua hoàn thành tốt các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.

 

Một số hình ảnh tại buổi triển khai

Sau Hội nghị, cán bộ Đoàn, ĐVTN được hướng dẫn tham gia cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII  trên ứng dụng di động thanh niên Việt Nam và các nền tảng số của Đoàn. 

Tường Vi