Xuất bản thông tin

null Thành phố Hồng Ngự: Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn Thành phố Hồng Ngự lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Thành phố Hồng Ngự: Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn Thành phố Hồng Ngự lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027

Sáng ngày 15/3/2023, tại Hội trường Thành Đoàn – Liên đoàn Lao động Thành phố, Ban Thường vụ Thành Đoàn Hồng Ngự tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn Thành phố Hồng Ngự lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 dành cho cán bộ Đoàn chủ chốt trên địa bàn Thành phố.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trần Quyết – Bí thư Thành Đoàn/Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Thành phố đã trao đổi chuyên đề về công tác tuyên truyền giáo dục, công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, công tác chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng....của Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI và triển khai học tập các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố Hồng Ngự lần thứ IV, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết…Các bạn được nghe những bài học kinh nghiệm được đúc kết và kết quả nổi bật của nhiệm kỳ 2017-2022 và một số điểm mới của Nghị quyết nhiệm kỳ 2022-2027.

 

 

Một số hình ảnh tại hội nghị

Sau hội nghị, cán bộ Đoàn, đoàn viên trên địa bàn thành phố sẽ tiếp tục triển khai tuyên truyền nghị quyết đến thanh niên tại địa phương đơn vị mình về những nội dung của Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp.

Tường Vi