Xuất bản thông tin

null Huyện Hồng Ngự - tổ chức thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, cho thanh niên đợt II/2023

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Huyện Hồng Ngự - tổ chức thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, cho thanh niên đợt II/2023

Sáng ngày 12/3/2023, Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức cho hơn 120 thanh niên thi tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 qua app Thanh niên Việt Nam.

Tại Hội thi Ban Thường vụ Huyện đoàn hướng dẫn các bạn thanh niên tải app và đăng ký tài khoản tham gia thi hiểu về Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Kết quả sau cuộc thi đã chọn ra 10 bạn thanh niên đạt thành tích cao nhất và trao thưởng.   

Một số hình ảnh tại cuộc thi

Việc triển khai tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 của Đoàn Thanh niên huyện nhà được các cơ sở đoàn quan tâm, triển khai, đảm bảo theo kế hoạch của đoàn cấp trên đề ra. Những nội dung được tuyên truyền có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với đoàn viên, thanh niên trong toàn huyện.

Hồng Diệu - Huyện đoàn Hồng Ngự