Xuất bản thông tin

null Huyện Tân Hồng: Tuyên truyền, vận động cài đặc ứng dụng VNeID sử dụng số định danh điện tử cá nhân cho Đoàn viên thanh niên và người dân

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Huyện Tân Hồng: Tuyên truyền, vận động cài đặc ứng dụng VNeID sử dụng số định danh điện tử cá nhân cho Đoàn viên thanh niên và người dân

Nhằm nâng cao nhận thức trong cộng đồng, hình thành thói quen bằng những hành động cụ thể và tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn viên, thanh niên và người dân tiếp cận ứng dụng công nghệ đảm bảo mọi người đều biết cách sử dụng. Tuyên truyền, triển khai rộng rãi đến đoàn viên thanh niên và người dân biết và quản lý mã số điịnh danh cá nhân từng bước xóa bỏ sổ hộ khẩu và giấy chứng minh nhân dân trên địa bàn Huyện Tân Hồng.

Ban Thường vụ Huyện đoàn chỉ đạo Đoàn Thanh niên công an Huyện phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Tân Phước và Viettel Tân Hồng tổ chức tuyên truyền, vận động Đoàn viên, thanh niên, người dân cài đặc ứng dụng VNeID sử dụng số định danh điện tử cá nhân hoạt động diễn ra vào ngày 25/02/2023, tại xã Tân Phước có trên 40 Đoàn viên, Thanh niên và người dân tham gia.

         Hoạt động hướng dẫn cập nhật cho người dân cài đặc ứng dụng VNeID sử dụng số định danh điện tử cá nhân để quản lý thông tin và từng bước xóa bỏ không dùng sổ hộ khẩu và giấy chứng minh nhân dân. Qua hoạt động đã cài đặt cho 30 hộ dân thành công các ứng dụng VNeID.

Một số hình ảnh tại buổi tuyên truyền

         Đây là hoạt động chuyển đổi số cho Đoàn viên, thanh niên và người dân tiếp cận ứng dụng công nghệ đảm bảo mọi người đều biết cách sử dụng.

                                                                                         Tấn Dương. Tân Hồng