Xuất bản thông tin

null HUYỆN HỒNG NGỰ HOẠT ĐỘNG NÂNG CAO NĂNG LỰC SỐ CHO THANH THIẾU NHI

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

HUYỆN HỒNG NGỰ HOẠT ĐỘNG NÂNG CAO NĂNG LỰC SỐ CHO THANH THIẾU NHI

Nhằm thực hiện mục tiêu trang bị cho trẻ em và thanh, thiếu niên năng lực số cần thiết để phát triển bản thân, thích ứng với kỷ nguyên số, thực hiện chương trình công tác Đoàn năm 2023.

        Ngày 12 tháng 3 năm 2023, tại Hội trường UBND xã Long Khánh A Ban Thường vụ Huyện đoàn đã tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi. Tại buổi tập huấn hơn 45 đoàn viên, thanh thiếu nhi được cung cấp các kiến thức về công nghệ số, được hướng dẫn, giới thiệu các nền tảng số như các ví thanh toán điện tử, Y tế Đồng Tháp… được hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính trên app e – Đồng Tháp.

Một số hình ảnh tại lớp tập huấn

         Nâng cao năng lực số nhằm hỗ trợ thanh, thiếu niên nâng cao nhận thức, thái độ; trang bị kiến thức, kỹ năng phục vụ giao tiếp xã hội, học tập, nghiên cứu, giải trí, làm việc, khởi nghiệp sáng tạo, ứng dụng công nghệ... trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ; góp phần ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ trong tương lai của tỉnh, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. 

Huyện đoàn Hồng Ngự