Xuất bản thông tin

null Trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023)

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023)

Công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú và trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng nhân dịp Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023) được các cấp bộ Đoàn toàn huyện tập trung thực hiện, xem đây là một trong những hoạt động cao điểm của Đoàn thiết thực lập thành tích Kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Trong dịp Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, toàn huyện đã đồng loạt tổ chức Trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng từ ngày 22 đến ngày 26/3 qua đó toàn huyện giới thiệu được 67 đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng, trong đó, khối địa bàn dân cư đã có 62 đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng, khối trường học đã có 5 đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng.

Việc giới thiệu đoàn viên ưu tú và trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng là dịp sinh hoạt chính trị thiết thực để các cấp bộ Đoàn thể hiện vai trò, trách nhiệm trong việc chăm lo, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên cho Đảng. Đồng thời, tạo nên phong trào thi đua sổi nổi trong lao động, học tập, rèn luyện và cống hiến của tuổi trẻ để phấn đấu trở thành người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

                                                                                                                                                                           Huyện đoàn Tân Hồng