Xuất bản thông tin

null ĐTN Quân sự Tỉnh: Quyết tâm thực hiện thắng lợi phong trào thi đua năm 2023.

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

ĐTN Quân sự Tỉnh: Quyết tâm thực hiện thắng lợi phong trào thi đua năm 2023.

Ngày 07/3/2023, các tổ chức đoàn trong Bộ CHQS Tỉnh đã đồng loạt phát động phong trào thi đua trong cán bộ, đoàn viên thanh niên Lực lượng vũ trang Tỉnh năm 2023.

Ảnh: Quang cảnh hội nghị phát động thi đua tại Đoàn cơ sở Phòng Tham mưu

Năm 2022, phong trào thi đua trong cán bộ, đoàn viên thanh niên LLVT Tỉnh được Đảng ủy, Bộ CHQS Tỉnh và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, có trọng tâm trọng điểm bám sát thực tiễn và nhiệm vụ. Tuổi trẻ Bộ CHQS Tỉnh đã tiên phong, gương mẫu, xung kích thực hiện phong trào thi đua quyết thắng năm và các đợt thi đua cao điểm, thi đua đặc biệt, thi đua chuyên đề; gắn kết chặt chẽ với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII, Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; phong trào thi đua yêu nước của địa phương, Cuộc vận động của các cấp, các ngành trong và ngoài Quân đội tạo động lực mạnh mẽ góp phần cùng cơ quan, đơn vị và Lực lượng vũ trang Tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong năm 2023, để góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp; nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên, Tuổi trẻ Bộ CHQS Tỉnh tập trung phát huy những thành tích đã đạt được, quyết tâm thực hiện thắng lợi phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, Quyết thắng”, quán triệt tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt là “Giữ vững đoàn kết, mẫu mực nêu gương, tăng cường kỷ cương, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Trong đó, tập trung vào các chỉ tiêu sau:

1. Tổ chức quán triệt, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và đơn vị. Trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, Chương trình Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ CHQS Tỉnh lần thứ VII; nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy, chỉ huy các cấp.

2. Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Trong đó, luôn giữ vững đoàn kết, thống nhất, đề cao mẫu mực, tăng cường kỷ cương, tập trung tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thường xuyên chủ động, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

3. Đẩy mạnh thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện “Ba khâu đột phá”: Đột phá về tổ chức, biên chế; đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện; đột phá về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và tiên phong trong chuyển đổi số.

Thanh Bạch - Bộ CHQS Tỉnh (TCKT)